23 Following

Ordered by most recently followed

 • Turna

  Turna

  Engineer...

 • Cem Sayin

  Cem Sayin

  a social Software Developer

 • Duzenlihuseyin

  Duzenlihuseyin

 • İbrahim Özdemir

  İbrahim Özdemir

 • Burak Selim Şenyurt

  Burak Selim Şenyurt

  Matematik Mühendisi, MBAci, eski MVP, blogger (buraksenyurt.com), öğrenmeye aç, çalışılması zor, detaycı, huysuz, ihtiyar ve turuncu sakallı bir C# sevdalısı.

 • Eliforucytu

  Eliforucytu

 • Kemal Dal

  Kemal Dal

  T.C. Halkbank İnternet Bankacılığı..Bilgisayar Mühendisi.. Analist Yazılımcı..Teknoloji ve Filmkolik..

 • Okan Yurt

  Okan Yurt

  Backend Developer at Istanbul Startup

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store